Điều gì bạn học được trong cuộc đời dẫu cho đã quá muộn màng ?

Q: Điều gì bạn học được trong cuộc đời dẫu cho đã quá muộn màng ? A: Elizabeth Brown, Nhà tâm thần học 1. Chỉ yêu khi ổn định về mặt tài chính 2. Không gì là mãi mãi, kể cả bạn bè 3. Bạn phải tự giải quyết vấn đề của bản thân vì […]